Tačůdova boudička

Video z výstavby - spouští se trochu dlouho, je to velký soubor - vypíná se stiskem klávesy Escape (Esc úplně vlevo nahoře)